Airco onderhoud

Airconditioning zorgt ervoor dat de omgevingstemperatuur door gebruikmaking van een koelmiddel naar een aangenaam niveau gebracht kan worden. Om hiervan te blijven genieten, is onderhoud erg belangrijk. Een systeem dat namelijk regelmatig onderhouden wordt en gecontroleerd wordt op eventuele technische gebreken, heeft een langere levensduur en zal beter functioneren.

Filter schoonmaken

Een van de meest voorkomende problemen en onderhoudsaspecten is het filter. Je moet het filter van een airco regelmatig schoonmaken. Hierin komen stofdeeltjes en andere ‘rondvliegende’ deeltjes in te zitten. De werking van het systeem worden minder als het filter verstopt zit. 

Airconditioning systemen en het onderhoud
Er zijn veel verschillende soorten systemen met elk hun eigen kenmerken en functies van eenvoudig tot zeer geavanceerd, waarbij er voor een compacte mobiele airco die alleen de functie koelen heeft minder onderhoud nodig zal zijn dan voor een zeer geavanceerd multisplit systeem dat meerdere kantoren van een gekoeld klimaat voorziet. Het onderhoud kan men zelf uitvoeren, maar dan zal men zich wel in de materie moeten verdiepen en dus wordt er vaak voor gekozen dit uit te besteden aan een erkend installateur.

Kenmerken van periodiek onderhoud
Om een airconditioning optimaal te laten functioneren, zal er een periodiek onderhoud uitgevoerd moeten worden.

 • Airconditioning is in principe een technische koelinstallatie waaraan bepaalde eisen worden gesteld om goed te kunnen blijven presteren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het bijvullen van het koelmiddel dat in elk geval één keer in de twaalf maanden zal moeten plaatsvinden.
 • Zodra er werkzaamheden worden verricht die betrekking hebben op het koelmiddel, dan zal dit uitgevoerd moeten worden door een erkend Stekinstallateur. Hiervoor geldt een wettelijke verplichting omdat onzorgvuldig omgaan met het koelmiddel zeer nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu.
 • Tijdens een inspectie wordt er gecontroleerd of het technische gedeelte nog in goede staat is en er bijvoorbeeld geen lekkages worden aangetroffen.
 • De filters die ervoor zorgen dat de lucht gezuiverd wordt in de betreffende ruimte, zullen bij onderhoud worden vervangen.
 • Een erkend installateur zal een logboek achterlaten dat bij elke inspectie wordt ingevuld.
 • Onderhoud kan ook preventief werken omdat er op die manier onregelmatigheden kunnen worden opgespoord die bij het nalaten ervan voor ernstige mankementen zou kunnen zorgen die reparatie noodzakelijk kunnen maken.

Servicecontract afsluiten

Service van het airconditioning systeem kan zich richten op het onderhoud ervan, maar ook op eventuele reparatie. Er zijn bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in deze service en die meerdere werkzaamheden tot hun takenpakket rekenen. Vaak kan je hier ook een servicecontract afsluiten.

Belangrijke factoren betreffende de service
Bij de service zijn er een aantal factoren en kenmerken waarmee rekening gehouden kan worden en zo is het natuurlijk van belang dat er sprake is van een bepaalde kwaliteit ervan. Enkele belangrijke factoren hierbij zijn:

 • Een belangrijke factor is dat er niet alleen oog is voor uit te voeren reparaties, maar dat er vooral ook aandacht wordt besteed aan het onderhoud van de airco.
 • Reiniging van het systeem is een belangrijk aandachtspunt.
 • Het is aan te raden om de service uit te laten voeren door een erkend Stek-installateur, zodat u zeker weet dat de werkzaamheden op een deskundige manier verricht zullen worden.
 • Bij de service is het niet alleen van belang om op de prijs te letten die ervoor gevraagd wordt, maar ook op de kwaliteit.
 • Een ander kenmerk is dat er reeds bij de keuze voor een airco en de installatie ervan gekeken wordt of het betreffende bedrijf ook onderhoud en reparatie tot de dienstverlening rekent.
 • Ook bij het huren van een airco is het belangrijk om te kijken wat de voorwaarden zijn met betrekking tot de service in het geval er zich calamiteiten voordoen.

Goed onderhoud van uw airconditioning scheelt veel geld en gedoe. Wilt u een betere service en een lagere energierekening? Kies voor professioneel onderhoud van uw airconditioning. Kies voor de vakspecialisten / expert zodat u altijd zeker weet dat de garantie niet vervalt.

Airco onderhoud voorkomt storingen & ongemakken

Behalve dat de vaste energielasten door goed onderhoud dalen, voorkomt u ook dure incidentele reparaties van uw aircosysteem. Reparaties zijn niet alleen kostbaar, een storing komt ook altijd op een ongewenst moment. De oplossing? Professioneel onderhoud. Regelmatig onderhoud voorkomt ongemakken en geeft meer controle over uw kosten. Tijdens het jaarlijkse onderhoud lossen onze airco-experts kleine probleempjes direct op en voorkomen we daarmee grote storingen op een later tijdstip.

Nieuwe airco’s zijn zuiniger

Een kwalitatief hoogstaande airconditioning gaat jarenlang mee. Onze airco-specialisten leveren enkel kwaliteitsmerken. Met goed onderhoud voorkomt u snelle slijtage en onverwachtste kosten. Maar natuurlijk heeft ook een goede airco een eindige levensduur. Na jaren trouwe dienst, komt het moment dat de airco toe is aan vervanging. Wist u dat onze vakspecialisten altijd met u mee denken? We vertellen wat voor u het beste moment is om vervanging van uw oude systeem te overwegen. Nieuwe airco’s zijn nu eenmaal zuiniger, soms is vervanging de beste oplossing. Wilt u een altijd werkende airco? Lagere vaste lasten? Kies dan voor de zekerheid van een vast onderhoudscontract.

Meer comfort in gebouwen

De energiecomponent van airconditioningsystemen krijgt van veel gebouwbeheerders weinig aandacht. Veel systemen staan niet optimaal afgesteld of sluiten niet aan bij de koelingsbehoefte van een gebouw. De nieuwe keuringsverplichting brengt hier verandering in. Door te zorgen voor bedrijfszekere, veilige en energie-efficiënte airconditioning kunnen gebruikers veiliger, gezonder en comfortabeler werken en gaan exploitatiekosten omlaag. Bovendien levert het uiteindelijk geld op als gevolg van energiekostenbesparing: een goed afgesteld airconditioningsysteem bespaart al snel 10 tot 30% op de jaarlijkse energiekosten, de kosten van een keuring zijn daardoor snel terugverdiend.

Wet en regelgeving voor het onderhouden van een airco Sinds 2014 moeten airconditioningsystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau, dit geldt dus ook voor woningen, van meer dan 12 kilowatt (kW) iedere vijf jaar worden gekeurd. Een gediplomeerde deskundige onderzoekt het rendement van de airconditioning en de dimensionering, gelet op de koelingsbehoeften van het gebouw. Dit zorgt voor energiebesparing, minder CO2-uitstoot en een optimaal werk- en verblijfsklimaat.