Airco vacumeren

Als er gekozen is voor een airco op basis van een splitsysteem, dan zal deze geïnstalleerd moeten worden en na de installatie zullen er nog enkele handelingen verricht moeten worden voordat het systeem in werking kan worden gesteld. Voor een groot deel kan de installatie zelf gedaan worden, maar voor enkele handelingen zal toch een erkend Stekinstallateur moeten worden ingeschakeld. Eén van de handelingen die na de installatie verricht moet worden is het vacumeren van de airco.

Erkende stekinstallateur inschakelen
Voor alle handelingen en werkzaamheden die betrekking hebben op het koudemiddel bestaat de verplichting om deze te laten verrichten door een erkend STEK installateur. Stek staat voor de Stichting Erkenning voor de uitoefening van het Koeltechnisch installatiebedrijf en om als erkend Stek installateur aan de slag te kunnen moet er het zogenaamde Stekdiploma zijn behaald. De Stekerkenning zorgt er voor dat er op deskundige wijze werkzaamheden worden uitgevoerd om onder meer te voorkomen dat er nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan. Ook bij het vacumeren van de airco is het van belang dat dit wordt uitgevoerd door een erkend installateur.

Doel en functies van vacumeren

  • Het vacumeren heeft als doel ervoor te zorgen dat de stoffen die niet in de leidingen horen te verwijderen, waarbij er gedacht kan worden aan stikstof, maar ook aan de lucht in de leidingen en eventueel vocht.
  • De installateur zal eerst de leidingen afpersen met stikstof om deze te kunnen controleren op eventuele zwakke plekken waardoor er sprake is van lekkagevorming.
  • Na deze inspectie zal de installateur overgaan tot het vacumeren en dit neemt minimaal een half uur tijd in beslag om te kijken of het vacuüm niet terugloopt.
  • Na het vacumeren kan het koudemiddel worden toegevoegd en dat moet, zoals eerder aangegeven, gedaan worden door een erkend Stekinstallateur.
  • Om een airco te vacumeren is er speciale apparatuur nodig zoals een vacuümpomp en meters, en de Stekinstallateur weet precies hoe deze apparatuur gebruikt moet worden.
  • Door niet deskundige verkopers wordt wel eens geadviseerd om de koppeling van de leiding open te draaien en de lucht eruit weg te laten lopen, maar dit is dus niet hetzelfde als vacumeren en kan tot gevolg hebben dat een deel van het koudemiddel zomaar verdwijnt.
  • Vacumeren is dus noodzakelijk om te voorkomen dat er koudemiddel kan ontsnappen doordat een lekkage niet is opgemerkt, maar is ook nodig omdat als er lucht in de leidingen achterblijft die negatieve gevolgen kan hebben voor de compressor van de airconditioning.
  • Bekijk op onze website ook meer informatie over het design van de koelsystemen en het navullen van een airco.