Airco vullen

Bij het installeren van de airco en het in gebruik nemen ervan, moet deze gevuld worden. Dit houdt in het toevoegen van een koudemiddel in de leidingen. Een airco vullen is niet zo eenvoudig als het lijkt en zal in principe moeten worden uitgevoerd door een erkend STEK installateur.

Vullen van de verschillende systemen
Er zijn meerdere systemen zoals een mobiele airco op basis van een monoblock systeem of een vast splitsysteem waarbij er sprake is van installatie van een binnenunit en een buitenunit. Bij een splitairco systeem waarbij werkzaamheden worden verricht met betrekking tot het koudemiddel, zal gebruik moeten worden gemaakt van een Stekinstallateur. Er zijn echter ook splitsystemen waarbij het koelmiddel al in de leidingen is verwerkt en die eenvoudig aan elkaar te koppelen zijn. Deze zijn als het ware kant-en-klaar voor gebruik.

Tips en advies over het vullen van airconditioning

  • Elk aircosysteem dat functioneert op basis van het koudemiddel, zal bij normaal gebruik altijd een verlies leiden van een deel van het koudemiddel.
  • Er kan vanuit worden gegaan dat er jaarlijks tot wel acht procent van het koudemiddel verloren gaat en dit kan tot een veel hoger percentage oplopen als er bijvoorbeeld een lekkage is ontstaan.
  • Als blijkt dat de airco minder goed functioneert doordat deze niet meer goed koelt kan het tijd zijn om deze bij te vullen met koudemiddel.
  • Bij onderhoud zal het airco installatiebedrijf kijken naar de noodzaak van het bijvullen en als blijkt dat dit nodig is, dan zullen er ook eerst handelingen verricht moeten worden met betrekking tot het vacumeren.
  • Garantie op de onderdelen speelt een belangrijke rol bij het inschakelen van een erkend installateur. Als er bij het zelf installeren of vullen van de airco zaken mislopen waardoor deze niet meer naar behoren functioneert, dan wordt er in veel voorkomende situaties geen garantie gegeven.
  • Het koudemiddel dat gebruikt wordt is een zeer schadelijk middel voor het milieu en daarom is het belangrijk dat er op een zorgvuldige wijze mee om wordt gegaan.