Airco installatiebedrijven

Aangezien er nogal wat bij komt kijken als er een airco geplaatst moet worden, is het aan te raden om een installatiebedrijf in te schakelen.

Installeren van een airco
Als er sprake is van een splitairco dan zal deze altijd geïnstalleerd moeten worden, want deze is namelijk opgebouwd uit twee onderdelen die gesplitst zijn in een binnenunit en een buitenunit. Deze units zijn onderling met elkaar verbonden waarbij de ene unit in de binnenruimte wordt geïnstalleerd en de andere unit aan de buitenkant van de ruimte. Het is mogelijk om zelfstandig een deel van de installatiewerkzaamheden uit te voeren, maar zodra er werkzaamheden met betrekking tot het koudemiddel worden verricht zal er een erkend Stekinstallatiebedrijf moeten worden ingeschakeld. De reden hiervan is dat onbewust onzorgvuldig handelen met betrekking tot het koudemiddel ernstige nadelige effecten tot gevolg kan hebben voor het milieu. Een erkend Stekinstallateur heeft het Stekdiploma behaald en weet dus op vakkundige wijze met het koudemiddel te werken. Genoeg reden dus om een professioneel bedrijf in te schakelen voor het laten plaatsen van de airco.

Betrouwbare bedrijven voor het installeren van airconditoning

  • Het voordeel van het inschakelen van een installatiebedrijf voor het plaatsen van de airco is natuurlijk dat de plaatsing op vakkundige wijze zal geschieden als er tenminste met een erkend Stek-installatiebedrijf in zee wordt gegaan. Wanneer men de airconditioning bij een speciaalzaak koopt, zal men normaliter ook zorgdragen voor een vakkundige plaatsing.
  • Een kenmerk waar aandacht aan besteed mag worden is de garantie die verleend wordt. Het is mogelijk dat bij het zelfstandig installeren van de airco er op onvakkundige wijze gewerkt wordt wat schade kan toebrengen. In die situatie is het mogelijk dat er niet met succes een beroep kan worden gedaan op de garantieregeling.
  • Installatiebedrijven kunnen naast het plaatsen van de airco ook zorgen voor het terugkerende onderhoud, dat normaliter één keer in de twaalf maanden uitgevoerd zal moeten worden.
  • Bij het onderhoud zal het installatiebedrijf de werking controleren en zonodig onderdelen vervangen zoals een filter en de airco voorzien van nieuw koudemiddel. Ook kunnen in een vroegtijdig stadium eventuele mankementen worden opgespoord die met een eenvoudige reparatie erger kan voorkomen.