Airco reparatie

Een airco is een technische installatie die met enige regelmaat onderhouden zal moeten worden, want als dit nagelaten wordt is de kans groot dat deze in de loop der tijd gerepareerd moet worden. Ook als een airco een deel van het jaar niet gebruikt wordt, zal er aandacht aan besteed moeten worden om te voorkomen dat later reparatie noodzakelijk blijkt. Het kan ook zijn dat er iets mis is gegaan met het vacumeren van de airco.

Voorkomen van defecten en reparatie

  • Onderhoud is een noodzakelijk gegeven en dit zal minimaal één keer per jaar moeten plaatsvinden om de duurzaamheid van de airco te kunnen waarborgen.
  • Tijdens het onderhoud kan blijken dat repareren vereist is, omdat dan naar voren kan komen dat het systeem niet meer naar behoren werkt.
  • Er gaat dan ook een preventieve werking van uit, zodat een kleine ingreep tijdens het onderhoud een meer ingrijpende reparatie in de toekomst kan voorkomen.
  • Het is wel altijd aan te raden om een reparatie uit te laten voeren door een erkend Stekinstallateur zodat deze op een deskundige manier kan worden uitgevoerd.
  • Het kan voorkomen dat de kosten van repareren dermate hoog uitvallen, dat het bijvoorbeeld om reden van de leeftijd van het systeem niet rendabel is en er beter een nieuwe airconditioning kan worden aangeschaft. Voor dat u overgaat tot aanschaf kunt u het best gratis offertes aanvragen.
  • Als blijkt dat reparatie noodzakelijk is dan is het altijd aan te raden of er nog garantie van toepassing is. Bewaar dus altijd het bewijs van aankoop en de garantieverklaring totdat het termijn van garantie verstreken is.
  • Als de airco langdurig niet gebruikt wordt, zoals in een winterse periode, dan is het toch aan te raden om deze om de zoveel tijd in werking te zetten.

Inschakelen van een erkend Stek-installateur voor reparaties
Als de airco niet meer functioneert dan zal er onderzocht moeten worden wat de oorzaak is van het defect. Het is dan ook aan te raden om een erkend STEK-installateur in te schakelen die het mankement kan beoordelen en de beslissing kan nemen of reparatie tot de mogelijkheden behoort of dat er onderdelen vervangen moeten worden. Een erkend installateur in uw omgeving is eenvoudig te vinden via internet. Het verdient de voorkeur als de airco door een erkend bedrijf is geïnstalleerd om datzelfde bedrijf de reparatie te laten beoordelen en uitvoeren mede met het oog op nog mogelijke aanwezige garantie.