Alternatieven voor airco

Benieuwd wat de beste alternatieven van een airco zijn? In deze blog nemen we je mee in het landschap van koelen. Hoe krijg jij een woning op een aangename temperatuur in de zomer? Welke methodes zijn er? Hoe kan ik dit goedkoop en milieuvriendelijke doen? We bespreken 3 populaire methodes die we typeren als de beste alternatieven van airco’s.

3 alternatieven van de airco

  1. Koudwater koelen
  2. Ventilerend koelen
  3. Adiabatische koelen

Koudwater koelen

Bij koudwater koelen gebruikt men water om lucht die een ruimte in wordt gebracht af te koelen. Dit water wordt buiten afgekoeld door hier met behulp van ventilatoren lucht over heen te laten gaan. De lucht die over het water wordt geleid neemt warmte mee uit het water waardoor dit afkoelt. Dit gekoelde water wordt door een buizensysteem naar een koelblok in een luchtbehandelingkast geleid. In deze luchtbehandelingkast zitten ventilatoren die lucht over het koelblok in een ruimte blaast. Omdat een gedeelte van het water verdampt bij het afkoelen wordt dit continue aangevuld.

  • Voordelen: Er is vrijwel geen limit aan de afstand tussen de waterkoeler (koeltoren) en de luchtbehandelingkast met daarin het koelelement (indien de leidingen goed geïsoleerd worden althans). Dit in tegenstelling met een airco-unit waarbij de afstand tussen de condensor en het koelelement een beperking kent. De koeling met water kan tevens een besparing op de energiekosten opleveren ten opzichte van een airco-unit.
  • Nadelen: Als water stil staat (bij het niet in gebruik zijn van de koeling) kan een biofilm ontstaan waarin legionella kan gedijen. Dit is echter wel middels enkele redelijk eenvoudige maatregelen te voorkomen. 

Natuurlijke ventilatie / op natuurlijke wijze ventileren

Ventileren staat eigenlijk gelijk aan het verplaatsen van lucht in een ruimte. Dit kan op een geforceerde wijze met mechanische ventilatoren of op natuurlijke wijze met natuurlijke ventilatie-eenheden. Indien zowel voor de luchttoevoer als voor de luchtafvoer gebruik wordt gemaakt van statische openingen (roosters, ramen e.d.) dan spreekt men van natuurlijke ventilatie. Bij ventilatie wordt buitenlucht in een ruimte geleid waarbij de temperatuur in de ruimte kan afkoelen tot de buitentemperatuur. Dit is vooral interessant wanneer in een ruimte veel warmte wordt opgewekt door bijvoorbeeld machines.

  • Voordelen: Wanneer in een ruimte wordt geventileerd met enkel buitenlucht kan dit verkoelend aanvoelen bij de aanwezige personen. Doordat het lichaam probeert af te koelen door te zweten, wordt dit versterkt indien er een luchtstroom langs het lichaam gaat. Wanneer gebruik wordt gemaakt van natuurlijke ventilatie (gevelroosters, ventilatieramen, ventilatie-eenheden in het dak) kan op energievrije wijze overtollige warmte uit een ruimte worden geleid. Het ontbreken van een motor brengt het voordeel met zich mee dat er geen geluidsproductie is. Tevens wordt voorzien in meer daglicht wat ook weer een positief effect heeft op de aanwezige personen. Bij de berekening van een dergelijk systeem dient wel rekening te worden gehouden met diverse factoren zoals: locatie en afmetingen van de luchtdoorlaatopeningen. Natuurlijke ventilatie is een zelfregelend systeem. Dat wil zeggen dat wanneer meer warmte ontstaat in een ruimte ook meer warmte wordt afgevoerd.
  • Nadelen: De temperatuur kan in een ruimte nooit lager worden dan de buitentemperatuur. Afvoer van lucht met behulp van natuurlijke ventilatie is (vrijwel) niet toepasbaar wanneer de lucht vervuild is en deze dient te worden gereinigd.

Adiabatische koeling

Bij adiabatische koeling (ook wel “dessert cooling” of “woestijn koeling”) wordt een pakket bevochtigd met druppeltjes water. Lucht wordt van buiten naar binnen over dit pakket geleid waardoor vocht op het pakket verdampt. Hiervoor is energie nodig welke aan de lucht onttrokken wordt. De lucht koelt dus af en wordt tevens bevochtigd. Door dit principe kan de lucht in een ruimte tot maar liefst 10 graden worden afgekoeld.

  • Voordelen: Bij deze relatief goedkope manier van koelen wordt water in een circuit over een pakket gepompt en, indien nodig aangevuld met kraan- of grondwater. Het benodigd vermogen om water over het pakket te pompen is minimaal. Ook het waterverbruik is minimaal.
  • Nadelen: Doordat de buitenlucht over een vochtig pakket wordt geleid zal de relatieve vochtigheid in de gekoelde ruimte toenemen. Dit kan onbehaaglijk aan voelen en storingen in een productieproces teweeg brengen. De werking van adiabatische koeling is afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de buitenlucht. Als de buitenlucht vochtig is dan neemt het koelend vermogen van adiabatische koeling af.