Wat is mechanische ventilatie?

Bij mechanische ventilatie wordt de binnenlucht continu door een ventilatiesysteem naar buiten afgevoerd. Het kan voorkomen dat natuurlijke ventilatie niet altijd mogelijk is vanwege geurhinder, een te lawaaierige buitenomgeving of omdat er gewoonweg geen ramen in bepaalde ruimtes aanwezig zijn. U bent dan aangewezen op mechanische ventilatie. Het mechanisch ventileren kan eventueel met natuurlijk ventileren worden gecombineerd. Dit is het geval wanneer de frisse buitenlucht bijvoorbeeld door een rooster de ruimte binnenkomt. Mechanische ventilatiesystemen vormen voor de gezondheid geen risico, mits ze goed zijn ontworpen, afgesteld, geïnstalleerd en regelmatig worden schoongemaakt. Ventilatie, ook wel luchtverversing genoemd, is het vervangen van vervuilde en verontreinigde lucht in een ruimte door zuivere lucht. Het is noodzakelijk geregeld ruimtes te ventileren om zo een gezond binnenklimaat te handhaven. Mechanische ventilatie is een perfecte, duurzame oplossing.

Hoe werkt mechanische ventilatie?

Er is sprake van een gebalanceerde mechanische ventilatie wanneer het systeem verse buitenlucht naar binnen voert en vervuilde binnenlucht naar buiten afvoert. De afvoer en de aanvoer zijn daarbij in balans. In veel gevallen wordt bij deze vorm van ventileren ook warmteterugwinning toegepast. Dit houdt in dat de af te voeren lucht zijn warmte via een warmtewisselaar afgeeft aan de koelere lucht die van buiten komt. Het gevolg is dat deze buitenlucht vast wordt voorverwarmd, waardoor u bespaart op energie. Mechanische ventilatie is zodoende ook een energiezuinig systeem.

Mechanische ventilatie 24 uur per dag
Het is belangrijk om de ruimtes 24 uur per dag te ventileren. U kunt het mechanische ventilatie systeem hiervoor inschakelen. Het gebruik dient afgestemd te worden op het aantal mensen dat van de ruimte gebruik maakt. Ook de intensiteit speelt een rol. Wanneer er op bepaalde dagen meer mensen in een ruimte aanwezig zijn, kunt u het systeem op een hogere stand zetten.

Onderhoud MV-systemen (schoonmaken)

Goed onderhoud verlengt niet alleen de levensduur van de mechanische ventilatie systemen, maar zorgt er ook voor dat deze geen achtergebleven stofdeeltjes afgeeft. Er gaat door de ventilatiekanalen en ventilatieroosters veel lucht. Stofdeeltjes kunnen zich daardoor in de roosters en kanalen vastzetten. Het gevolg is dat het systeem meer geluid gaat maken, minder goed kan gaan werken en stofdeeltjes afgegeven worden. Aangeraden wordt om de filters in de ventilatiesystemen en de ventilatieroosters in de gevel minimaal 1 keer per jaar zelf schoon te maken. U kunt dit uiteraard ook laten doen door een erkend bedrijf dat is gespecialiseerd in mechanische ventilatie.

Mechanische ventilatie kopen en aanleggen

Mechanische ventilatie installaties kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd. Zo zijn er systemen die gecontroleerd de aanvoer van verse lucht regelen, maar ook apparaten die het tegenovergestelde bewerkstelligen, dus gecontroleerd de lucht afvoeren. Tot slot zijn er nog de volledig mechanische modellen. De aan- en afvoer gebeurd gecontroleerd en mechanisch én in sommige gevallen gecombineerd met warmteterugwinning. Bent u benieuwd welk mechanisch ventilatie systeem voor uw bedrijf het meest geschikt is? Vraag dan vandaag via deze site nog offertes aan.