Wat hebben koeltechniek en airco met elkaar te maken?

Met koeltechniek wordt bedoeld dat door toepassing van een systeem de omgevingstemperatuur in een ruimte, maar ook van materialen zoals apparatuur in een computerruimte te verlagen naar het gewenste niveau dat in elk geval beneden de originele temperatuur gelegen is. Het principe van koeltechniek is gebaseerd op het gegeven dat er door de techniek toe te passen warmte wordt onttrokken wat gekoeld moet worden en deze warmte op een andere plaats weer af te geven. Een voorbeeld van het toepassen van koeltechniek is airco en om deze combinatie van begrippen op een heldere wijze uiteen te zetten zal er in dit artikel uitgebreid aandacht aan worden geschonken (soms is een kleine airco al voldoende).

Airco en de werking van koeltechniek
Airconditioning is een systeem waarbij de koeltechniek wordt toegepast en dat als doel heeft om het binnenklimaat in een bepaalde ruimte te beheersen. Koeltechniek wordt dus toegepast in een airconditioning systeem. Ter vergelijking van de werking van het systeem kan de koelkast worden genoemd die op functioneert op basis van een gesloten systeem waarbij de verdamper en de condensor een belangrijk onderdeel uitmaken van het geheel.

Koeltechniek en airco, overeenkomsten en verschillen

  • Eén van de koeltechnieken die in de airco worden toegepast is door gebruik te maken van een warmtepomp. De warmtepomp zorgt voor de circulatie van lucht die uiteindelijk gekoeld de ruimte wordt ingeblazen.
  • De koeltechniek van een airco kan gericht zijn op een hoog of laag koelvermogen, waarbij er voor het koelen van een grote ruimte een groter koelvermogen is vereist.
  • Een airco kan naast de mogelijkheid van het toepassen van koeltechniek ook een omgekeerde werking hebben en in plaats van te koelen over een functie beschikken die de omgevingstemperatuur juist omhoog brengt en de ruimte dus wordt verwarmd door het systeem.
  • Bij een split airco is er sprake van een buitenunit waarin het koelmiddel wordt afgekoeld tot dat het de gewenste temperatuur heeft bereikt en weer de ruimte ingebracht kan worden.
  • Een mobiele monoblock uitvoering heeft beide onderdelen geïntegreerd in een unit en zal het overtollige condens door een slang worden afgevoerd die of door het raam naar buiten kan worden gehangen of geplaatst kan worden in condens opvangbak.
  • Bij een speciale ruimte zoals een computerruimte waarin servers staan opgesteld is er ook sprake van koeltechniek, maar heeft de airco een andere werking. Bij een gewone airco die dient om het welzijn van de mens te verhogen wordt er vocht onttrokken aan de lucht, maar bij computerruimtes is dit juist niet de bedoeling, omdat er altijd sprake moet zijn van een constante luchtvochtigheidsgraad.
  • Voor algemene vragen omtrent wet en regelgeving voor installatie kunt u kijken op de website van de NVKL.